Wsparcie i Serwis IT

Praca każdego działu IT to codzienne rozwiązywanie problemów i incydentów występujących w infrastrukturze IT. Mało, która organizacja zdaje sobie sprawę z faktu jak bardzo prowadzone procesy biznesowe zależne są od wiedzy i sprawności pracowników działów IT. Wraz ze wzrostem komplikacji systemów i procesów ilość incydentów rośnie lawinowo przysparzając działom IT dodatkowych wyzwań. Wzrost złożoności systemów powoduje konieczność dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry IT mogącej wspierać lokalne działy IT w rozwiązywaniu problemów i usuwaniu awarii.

Opracowane i wspierane przez naszych specjalistów systemy i procedury IT umożliwiają Naszym klientom zapobieganie nieplanowanym przestojom infrastruktury, wczesne wykrywanie symptomów oraz usuwanie potencjalnych źródeł awarii. Działy IT decydujące się na współpracę w obszarze wsparcia technicznego zapewnianego przez naszych ekspertów otrzymują dostęp do profesjonalnych usług „drugiej linii” wsparcia opartych o w pełni przewidywalny i racjonalny model budżetowania.

Korzystając z naszych usług partnerzy mogą uzyskać następujące korzyści:

Usługi wsparcia zdalnego infrastruktury IT:

 • Dostęp do wiedzy i doświadczenia kadry eksperckiej
 • Rozwiązywanie problemów występujących w infrastrukturach IT
 • Gwarancje zachowania poufności i tajemnic biznesowych
 • Wsparcie On Call (po uzgodnieniu warunków świadczenia usługi)

Usługi realizowane w siedzibie klienta:

 • Pomoc w realizacji usług wsparcia technicznego
 • Rozwiązywanie problemów i wsparcie wykwalifikowanej kadry inżynierów
 • Wdrażanie rozwiązań zapewniających wysoką dostępność systemów wspierających procesy biznesowe

Pakiety świadczenia usług serwisowych:

 • Opracowanie indywidualnych pakietów wsparcia technicznego
 • Pomoc w budżetowaniu usług wsparcia i utrzymania infrastruktury
 • Prowadzenie projektów informatycznych

Zespół „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • Twitter
 • YouTube
 • Vimeo
stat4u