Grafika komputerowa – Corel Draw

Cel szkolenia


Przygotowanie do pracy w zawodzie grafika komputerowego. Po szkoleniu każdy powinien być w stanie swobodnie i biegle pracować w Corel Draw. Będzie doskonale rozumieć technologie, pod które przyjdzie mu przygotowywać prace. Powinien być w stanie bez problemu przygotować ulotki, książeczki, foldery, logotypy.

Zakres tematyczny


Lp. Zakres tematyczny Liczba godzin
praktyczne teoretyczne
1 Obszar roboczy 4 3
2 Podstawowe funkcje i czynności 8 2
3 Praca z liniami konturami 8 2
4 Rysowanie kształtów 8 2
5 Praca z obiektami 8 2
6 Kształtowanie i wypełnianie obiektów 8 2
7 Praca z symbolami 8 2
8 Efekty trójwymiarowe obiektów 8 2
9 Praca z kolorami, zarządzanie kolorami 8 2
10 Przezroczystość i soczewka 8 2
11 Praca z warstwami 8 2
12 Dodawanie i formatowanie tekstu 8 2
13 Praca z mapami bitowymi 8 2
14 Publikowanie, import, eksport 8 2
Wykonanie własnego projektu 24
RAZEM 136 29
ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 165

Wymagania


Podstawy obsługi komputera.

Certyfikaty


Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Prowadzący


Wykładowca „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Cena szkolenia


Cena szkolenia jest zależna od liczby uczestników oraz indywidualnych ustaleń.

Kwoty netto + VAT zgodnie z obowiązującą stawką w dniu wystawienia faktury.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • Twitter
  • YouTube
  • Vimeo
stat4u