Analizy SWOT

Wszystkie przedsiębiorstwa są nastawione na realizację określonych celów. Podstawą wyboru celów oraz strategii ich realizacji powinna być analiza czynników otoczenia oraz analiza zasobów firmy. Do sporządzenia takiej wszechstronnej analizy wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia strategiczne jakim jest m.in. analiza SWOT / TOWS.

Nasza firma proponuje Państwu profesjonalną i kompleksową usługę sporządzenia analizy SWOT / TOWS w zakresie:

 • Analiza makro-otoczenia
 • Analiza mikro-otoczenia
 • Analiza wnętrza organizacji
 • Analiza zewnętrza organizacji
 • Pozycjonowanie strategiczne
 • Określanie misji i wizji
 • Formułowanie strategii

Zespół „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • Twitter
 • YouTube
 • Vimeo
stat4u