Terapia Metodą Feuersteina

Czym jest Metoda Feuersteina ?

Jest to kompleksowe podejście obejmujące teorię i system terapeutyczny, który może być stosowany w różnych kontekstach klinicznych i edukacyjnych. Podstawową zasadą Metody Feuersteina jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i przenosząc poznanie na wyższy poziom – uczy jak się uczyć.

Jak to działa ?

Rdzeniem programu terapeutycznego w Metodzie Feuersteina jest zastosowanie programu Instrumental Enrichment (IE). Jest to seria sesji podczas których terapeuta stosując techniki mediacyjne tworzy i wzmacnia poznawcze strategie i umiejętności swojego klienta, jednocześnie pomagając mu monitorować osobistą zmianę i potrzeby rozwojowe. Terapeuci Metody Feuersteina pomagają również kształtować takie środowisko swojego klienta, które wspiera i zachęca do dalszej nauki i rozwoju.

Czym Metoda Feuersteina różni się od innych ?

Metoda Feuersteina jest oparta na głębokim przekonaniu o modyfikowalności człowieka. To optymistyczne podejście koncentruje się na tym, co ludzie są i będą w stanie osiągnąć a nie na ich deficytach i ograniczeniach. Ten optymizm wspierany jest przez system zbadanych naukowo instrumentów (zestawu ćwiczeń i zadań), które umożliwiają klientowi przekroczenie jego dotychczasowych granic i osiągnięcie więcej niż początkowo zakładał.

Jak wygląda praca z klientem ?

Sesje terapeutyczne mogą być prowadzone zarówno indywidualnie jak i grupowo. Spotkania
składają się z trzech części obejmujących:

 • wprowadzenie i przygotowanie klienta do procesu poznawczego,
 • akt poznawczy oraz omówienie zawierające metapoznawcze podsumowanie procesu poznawczego.

Sesje powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu. Metoda IE przeznaczona jest dla osób od 6 do 101 roku życia.

Dla kogo ?

Zajęcia te głównie wykorzystywane są do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego. Dodatkowo metodę tą można również adresować do pracy z klientami ze zdiagnozowanym:

 • ADD,
 • ADHD,
 • dysleksją rozwojową,
 • dyskalkulią,
 • obniżoną sprawnością intelektualną,
 • uogólnionymi trudnościami w uczeniu,
 • nieharmonijnym rozwojem intelektualnym.

Jakie posiadamy kompetencje ?

Nasza wiedza i doświadczenie poparta jest licznymi certyfikatami i dyplomami, m.in w zakresie Terapii Metodą Feuersteina. Uzyskaliśmy certyfikat nr 52/IE/2017 (Feuersteina Instrumental Enrichment Mediator Level 1 (of 3) nr 49126) oraz znajdujemy się na wykazie certyfikowanych terapeutów uprawnionych do prowadzenia zajęć terapeutycznych Metodą Profesora Feuersteina – Instrumental Enrichment na terenie Polski.

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub Skype`a (jesteśmy obecnie Mój stan). Pamiętaj, zawsze możesz zostawić wiadomość na Skype, a my na pewno skontaktujemy się z Tobą.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • Twitter
 • YouTube
 • Vimeo
stat4u