Czas, Sposób przekazywania, Objętość materiałów / pracy

Standardowo opracowanie wykonujemy i przekazujemy rozdziałami / etapami. Jeżeli klient jest w posiadaniu planu / harmonogramu wykonania stosownych prac / zadań / opracowań, wówczas umawiamy się na konkretny terminy, sposób odbioru materiałów / opracowań i formę płatności. Jeżeli planu / harmonogramu nie ma lub plan / harmonogram jest w trakcie tworzenia, pracujemy nad nim do chwili akceptacji przez obie strony.

UWAGA ! Zrobienie dobrego planu / harmonogramu jest wyłącznie w interesie klienta, darmowe poprawki są stosowane wyłącznie w obrębie planu / harmonogramu prac. Napisanie czegoś poza planem / harmonogramem prac, nie jest poprawką i powinno być przedmiotem negocjacji warunków i zakresu wykonywanej usługi.

Dla przykładu, standardowe opracowanie licencjackie liczy około 60 stron, opracowanie magisterskie około 90 stron, a opracowanie pracy doktoranckiej wynosi około 120 – 150 stron, chyba, że Klient ma w tej kwestii własne wytyczne.

W standardowej cenie wykonania opracowania licencjackiego, czes jego przygotowania wynosi około trzech tygodni, opracowania magisterskiego wynosi około czterech tygodni, opracowania doktoranckiego jest zależne od zakresu prac do wykonania i waha się od dwóch miesięcy do pół roku. Możliwe są krótsze terminy uzgadniane indywidualnie.

Nie należy jednak liczyć na to, że opracowanie / projekt zostanie wykonane w 3 dni.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • Twitter
  • YouTube
  • Vimeo
stat4u