Biznes Plany

Oferta w zakresie sporządzania biznes planów skierowana jest zarówno do firm małych jak i dużych z różnych branż biorąc pod uwagę firmy usługowe, produkcyjne, handlowe.

Wykonane przez nas biznes plany cechuje wysoka jakość, przejrzystość i skrupulatność. W ramach usługi sporządzenia biznes planu bądź analizy gwarantujemy bezpłatne nanoszenie poprawek w określonym czasie jeżeli nie wykraczają one poza ramy początkowego projektu.

Biznes plan tworzony jest zazwyczaj w ciągu 7 – 15 dni. W przypadku większych bądź złożonych projektów termin ten może ulec wydłużeniu. Sporządzane przez nas biznes plany mogą zostać wykonane w oparciu o wytyczne podmiotu, dla którego są one sporządzane, bądź też o uniwersalnej zawartości przyjmowane przez większość banków. Biznes plany na potrzeby dotacji unijnych są sporządzane w oparciu o konkretne wytyczne instytucji przeprowadzającej nabór wniosków o dofinansowanie, stąd też mogą się one znacznie różnić o tych składanych na potrzeby uzyskania kredytu inwestycyjnego. Biznes plany do dotacji unijnych są zazwyczaj opracowywane w połączeniu z wnioskiem o dofinansowanie.

Etapy tworzenia Biznes Planu:

 • Kontakt Klienta z naszą firmą w celu wyceny projektu
 • Podpisanie umowy
 • Wywiad przeprowadzany przez pracownika naszej firmy
 • Ewentualne dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji projektu
 • Wykonanie projektu + możliwy kontakt z instytucją finansującą
 • Przekazanie gotowego wstępnego projektu do akceptacji Klienta
 • Przekazanie gotowego projektu po akceptacji Klienta
 • Ewentualne nanoszenie poprawek w ramach danego projektu

Zespół „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

 • RSS
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • Twitter
 • YouTube
 • Vimeo
stat4u