Nowe kompetencje w zakresie Coachingu Grupowego

Napisany przez Administrator. Opublikowany w Aktualności

W dniu dzisiejszy Sylwia Piechucka uzyskała Certyfikat w zakresie wykorzystania metod Coachingu Grupowego w pracy trenera, wydany przez ośrodek szkoleniowy Akademii TROP.

Coaching to metoda pracy z ludźmi, dzięki której odkrywają oni swój potencjał i potrafią w pełni go wykorzystać, osiągając tym samym sukces w życiu zawodowym i poczucie spełnienia w życiu osobistym.

Cer­tyfikacja TROP to sys­tem monitorowania roz­woju zawodowego trenerów, coachów, mediatorów i liderów. Potwier­dza doświad­czenie i doj­rzałość zawodową osoby cer­tyfikowanej. Służy sys­tematycz­nemu planowaniu i wdrażaniu Indywidual­nej Ścieżki Roz­woju. Cer­tyfikacja TROP jest roz­poznawalny na rynku jako „znak jako­ści” usług profesjonal­nego wspar­cia dla osób i organizacji będących w ciągłej zmianie.

Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne objęło opieką merytoryczną szkoły Akademii TROP. Program gwaran­tuje profesjonalne prowadzenie szkoleń.

Zapraszamy wszystkich do współpracy – Kontakt.

Odnośniki: , , , , ,

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • Twitter
  • YouTube
  • Vimeo
stat4u