Wpisy oznaczone ‘Unia Europejska’

Referencje z wdrażania dyrektywy INSPIRE

Napisany przez Administrator. Opublikowany w Aktualności

Firma nasza na podstawie podpisanej umowy z jednym z organizatorów szkoleń – firmą OPEGIEKA Sp. z o.o. przeprowadziła dotąd kilkanaście szkoleń z zakresu wdrażania dyrektywy INSPIRE. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kolejne referencje, które są dowodem na to że jesteśmy BONO w tym co umiemy robić najlepiej.

Prowadzimy szkolenia dla administracji samorządowej z wdrażania dyrektywy INSPIRE

Napisany przez Administrator. Opublikowany w Aktualności

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na uczestnictwo we współprowadzeniu szkoleń w projekcie pt. „Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania”.

Umowa została podpisana z jednym z organizatorów szkoleń – firmą OPEGIEKA Sp. z o.o., która wykonuje ten projekt jako konsorcjant wiodący dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • Twitter
  • YouTube
  • Vimeo
stat4u