Warsztat kreatywności

Cel szkolenia


Uświadomienie uczestnikom, czym właściwie jest myślenie kreatywne i rozbudzenie w nich umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Podczas warsztatów uczestnicy poznają cechy osoby kreatywnej, czynniki uruchamiające kreatywność oraz inspirujące metody kreatywnego myślenia. Nauczą się, jak trafnie rozpoznawać ograniczenie blokujące kreatywność oraz przełamywać blokady psychologiczne twórczego myślenia.

Zakres tematyczny


Lp. Zakres tematyczny Liczba godzin
praktyczne teoretyczne
1 Pojęcia i kryteria twórczości 1
2 Poznawcze składniki procesu twórczego 1
3 Emocje i motywacje w twórczości 1
4 Rozgrzewka 1
5 Twórcze widzenie świata – ćwiczenie myślenia pytajnego 3 1
6 Twórcze łączenie – ćwiczenie myślenia kombinacyjnego 3 1
7 Twórcze przekształcenia – ćwiczenie myślenia transformacyjnego 3 1
ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 16

Wymagania


Brak.

Certyfikaty


Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Prowadzący


Wykładowca „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Cena szkolenia


Cena szkolenia jest zależna od liczby uczestników oraz indywidualnych ustaleń.

Kwoty netto + VAT zgodnie z obowiązującą stawką w dniu wystawienia faktury.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • Twitter
  • YouTube
  • Vimeo
stat4u