Podstawy obsługi komputera

Cel szkolenia


Nabycie umiejętności samodzielnej pracy przy komputerze z systemem Microsoft Windows i swobodnego poruszania się w Internecie w celu zwiększenia efektywności i kwalifikacji zawodowych. Uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać możliwości komputera w codziennej pracy administracyjno-biurowej (pakiet Microsoft OfficeWord, Excel, PowerPoint, Outlook) oraz w rozwiązywaniu praktycznych problemów.

Zakres tematyczny


Lp. Zakres tematyczny Liczba godzin
praktyczne teoretyczne
1 Budowa komputera 3
2 Zasady pracy w środowisku Microsoft Windows 2 5
3 Organizacja i zarządzanie danymi 6 2
4 Obsługa programu Microsoft Word – podstawy 16 2
5 Obsługa programu Microsoft Excel – podstawy 16 2
6 Tworzenie prezentacji Microsoft PowerPoint – podstawy 16 2
7 Obsługa programu Microsoft Outlook – podstawy 8 2
8 Internet 16 2
RAZEM 80 20
ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 100

Wymagania


Brak.

Certyfikaty


Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Prowadzący


Wykładowca „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Cena szkolenia


Cena szkolenia jest zależna od liczby uczestników oraz indywidualnych ustaleń.

Kwoty netto + VAT zgodnie z obowiązującą stawką w dniu wystawienia faktury.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • Twitter
  • YouTube
  • Vimeo
stat4u