Pracownik biurowy z obsługą pakietu Microsoft Office

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu: zasad funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura. Celem kształcenia będzie zapoznanie z organizacją pracy biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu oraz zapoznanie z obsługą komputera (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet).

Zakres tematyczny


Lp. Zakres tematyczny Liczba godzin
praktyczne teoretyczne
1 Organizacja pracy w biurze 9
2 Komunikacja werbalna i niewerbalna 4 2
3 Trudny klient 5 2
4 Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy 8
5 Zasady tworzenia i obiegu korespondencji 6
6 Obsługa programu Microsoft Word – średnio-zaawansowany 16 2
7 Obsługa programu Microsoft Excel – średnio-zaawansowany 16 2
8 Tworzenie prezentacji Microsoft PowerPoint – średnio-zaawansowany 16 2
9 Obsługa programu Microsoft Outlook (poczta, kalendarz, zadania, sprawy, korespondencja) – średnio-zaawansowany 8 2
RAZEM 65 35
ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 90

Wymagania


Podstawy obsługi komputera.

Certyfikaty


Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Prowadzący


Wykładowca „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Cena szkolenia


Cena szkolenia jest zależna od liczby uczestników oraz indywidualnych ustaleń.

Kwoty netto + VAT zgodnie z obowiązującą stawką w dniu wystawienia faktury.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • Twitter
  • YouTube
  • Vimeo
stat4u