Biznesplan

Cel szkolenia


Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu zasad opracowania oraz struktury biznes planu, zasad opracowania opisów inwestycji oraz nabycie przez uczestników szkolenia praktycznej umiejętności ich przygotowania, a także analizy otoczenia konkurencyjnego i opracowania indywidualnego planu działania w przedsiębiorstwie.

Zakres tematyczny


Lp. Zakres tematyczny Liczba godzin
praktyczne teoretyczne
1 Analiza SWOT 4 2
2 Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 8 3
3 Analiza wskaźnikowa 6 2
4 Biznesplan 22 3
RAZEM 40 10
ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 50

Wymagania


Brak.

Certyfikaty


Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Prowadzący


Wykładowca „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Cena szkolenia


Cena szkolenia jest zależna od liczby uczestników oraz indywidualnych ustaleń.

Kwoty netto + VAT zgodnie z obowiązującą stawką w dniu wystawienia faktury.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • Twitter
  • YouTube
  • Vimeo
stat4u