Podstawy przedsiębiorczości

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej niezbędnej do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencji rynkowej, wykształcenie umiejętności praktycznych związanych z rejestrowaniem i prowadzeniem działalności, budowanie postaw kreatywnych i motywacji do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz zapoznanie z wybranymi aspektami działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny


Lp. Zakres tematyczny Liczba godzin
praktyczne teoretyczne
1 Pojęcie przedsiębiorstwa i istota jego funkcjonowania 2
2 Rodzaje i formy prawne przedsiębiorstw 6
3 Zakładanie własnej działalności gospodarczej 8 6
4 Formy i warunki zatrudnienia pracowników 6
5 Rozliczenia ZUS 4 2
6 Rozliczenia podatkowe 4 2
7 Analiza SWOT 5 1
8 Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 8 2
9 Analiza wskaźnikowa 6 2
10 Biznesplan 22 2
11 Finansowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa 8 4
RAZEM 65 35
ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN 100

Wymagania


Brak.

Certyfikaty


Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Prowadzący


Wykładowca „BONO” Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe.

Cena szkolenia


Cena szkolenia jest zależna od liczby uczestników oraz indywidualnych ustaleń.

Kwoty netto + VAT zgodnie z obowiązującą stawką w dniu wystawienia faktury.

Edukacja

Edukacja

Potrzebujesz szkolenia z radzenia sobie z trudnym klientem ? Twoi pracownicy nie radzą sobie z gospodarką magazynową, a ty potrzebujesz szkolenia z negocjacji. Dział IT w twojej firmie nie radzi sobie z technologią firmy Microsoft i potrzebuje szkolenia.

Więcej »

Doradztwo

Doradztwo

Zakładasz nową działalność gospodarczą i potrzebujesz analizy SWOT rynku. Starasz się o dofinansowanie ze środków EU i będziesz potrzebował analizy finansowej. Twoja firma musi wdrożyć nowy system informatyczny, a ty nie masz pojęcia od czego zacząć.

Więcej »

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • Twitter
  • YouTube
  • Vimeo
stat4u